Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Sales of Luggage and Handbags 2020-11-10 ~ 2023-11-09 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen BC Testing Technology Co., Ltd EN71-1, EN71-2, EN71-3 SAFETY OF TOYS PART 1. SAFETY OF TOYS. MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES PART 2. SAFETY OF TOYS. FLAMMABILITY PART 3. MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS 2020-12-13 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Luggage, Bags & Cases>>Handbags 2018-10-13 ~ 2028-10-13 Đã xác minh
tongjin 26898417 tongjin Luggage, Bags & Cases>>Other Luggage, Bags & Cases 2018-10-14 ~ 2028-10-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này